Maybank2u adalah perkhidmatan transaksi kewangan berasaskan perbankan internet yang akan memudahkan Anda melakukan transaksi kewangan. Perkhidmatan perbankan internet membolehkan Anda

Untuk memudahkan transaksi kewangan pelanggan, Maybank Malaysia menyediakan perkhidmatan perbankan online iaitu Maybank2u. Dengan perkhidmatan ini, Anda boleh melakukan transaksi