Cara Bayar Loan Kereta Public Bank

Di era digital masa kini, Anda boleh melakukan semua transaksi pembayaran dengan mudah tanpa perlu beratur panjang, termasuk bayar loan Public Bank.

Sekiranya Anda mempunyai ansuran pembayaran kereta atau barang di Public Bank, Anda boleh membayar ansuran secara dalam talian. Yaitu melalui perbankan internet.

Maklumat yang perlu Anda ketahui dalam proses bayar kereta iaitu:

 • Pastikan nombor perjanjian/nombor kontrak dan nama Anda betul dan lengkap.
 • Pastikan nombor akaun tujuan betul.
 • Memasukan data dengan tidak betul dan tidak lengkap akan menyebabkan proses pembayaran pinjaman tak berjaya.
 • Pastikan pembayaran dibuat pada hari bekerja dan sebelum tarikh akhir.

Cara Bayar Loan Kereta Public Bank Secara Online

Bagi Anda yang ingin melakukan pembayaran secara online, sila gunakan perkhidmatan perbankan Public Bank PBe.

Jika Anda belum mempunyai akaun PBe online, sila baca panduan cara daftar Public Bank online.

Dan bagi Anda yang sudah mempunyai akaun PBe online, boleh ikuti cara dibawah untu bayar loan kereta secara online:

 1. Buka link https://www.pbebank.com
 2. Klik Login > PBe
 3. Masukkan User ID dan Password, klik Next.
 4. Pilih Payment
 5. Pilih PB Loan/Financing Payment
 6. Pilih To Favourite Account atau To Other Account
 7. Pilih From Account
 8. Masukkan nombor akaun loan di ruangan Beneficiary Account No
 9. Masukkan maklumat seperti Beneficiary Name, Bank, dan Account No.
 10. Masukkan Jumlah Pembayaran (RM), klik Next.
 11. Klik Request PAC Now.
 12. Masukkan Kod PAC.
 13. Klik Confirm untuk sahkan pembayaran.

Cara Bayar Loan Kereta Public Bank ke Bank Lain

Anda boleh bayar loan kereta Public Bank ke bank lain menggunakan 2 cara, iaitu guna Interbank Giro (IBG) dan Instant Transfer (IBFT).

Cara Bayar Pinjaman Kereta Public Bank IBG

 1. Buka link https://www.pbebank.com
 2. Klik Login > PBe
 3. Masukkan User ID dan Password, klik Next.
 4. Pilih Fund Transfer
 5. Pilih Other Bank Account
 6. Pilih Interbank GIRO (IBG)
 7. Pilih To Favourite Account atau To Other Account
 8. Pilih akaun From Account
 9. Pada Payment Type, pilih Loan Payment
 10. Masukkan maklumat seperti Beneficiary Name, Bank, dan Account No.
 11. Masukkan Recipient Reference
 12. Masukkan Jumlah Pembayaran, klik Next.
 13. Klik Request PAC Now.
 14. Masukkan Kod PAC yang Anda terima di handphone.
 15. Klik Confirm untuk selesaikan pembayaran.

Cara Bayar Pinjaman Kereta Public Bank IBFT

 1. Buka link https://www.pbebank.com
 2. Klik Login > PBe
 3. Masukkan User ID dan Password, klik Next.
 4. Pilih Fund Transfer
 5. Pilih Other Bank Account
 6. Pilih Instant Transfer
 7. Pilih To Favourite Account atau To Other Account
 8. Pilih akaun From Account
 9. Pilih Beneficiary Bank (Bank Penerima) dan isikan Beneficiary Account No (No. Akaun Penerima)
 10. Pada Beneficiary Account, pilih Loan Payment
 11. Masukkan Recipient Reference
 12. Masukkan Jumlah Pembayaran, klik Accept.
 13. Klik Request PAC Now.
 14. Masukkan Kod PAC.
 15. Klik Confirm untuk selesaikan pembayaran.

Itulah senarai cara bayar pinjaman kereta Public Bank secara talian. Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi customer service Public Bank di nombor 603-2179 9999 atau melalui emel di customersupport@publicbank.com.my pada jam bekerja.