Cara Bayar Loan Kereta Ambank

Ambank adalah salah satu bank popular di Malaysia. Anda boleh memohon pinjaman sekiranya Anda ingin membeli kereta secara ansuran.

Bagi Anda yang telah mempunyai ansuran kereta di AmBank, Anda akan mendapat kemudahan cara pembayaran ansuran kereta melalui mesin ATM AmBank, AmOnline, Maybank2u dan lain-lain.

Cara Bayar Loan Kereta Ambank di AT

Sebelum pergi ke ATM berdekatan, sila pastikan Anda telah membawa kad ATM.

 1. Pergi ke mana-mana ATM AmBank terdekat.
 2. Masukkan kad ATM dan PIN Anda.
 3. Pilih Bahasa English.
 4. Pilih Pay Loans/Financing.
 5. Pilih Vehicle Loan/Hire Purchase.
 6. Masukkan Account Number Loan atau No Plat Kereta.
 7. Masukkan jumlah pembayaran.
 8. Sahkan pembayaran.

Cara Bayar Loan Kereta Ambank Secara Online

Anda mesti mempunyai akaun AmOnline untuk membuat pembayaran secara online.

Sekiranya Anda belum mempunyai akaun AmOnline, sila baca panduan cara daftar AmOnline.

Bagi Anda yang sudah mempunyai akaun AmOnline, boleh ikuti langkah dibawah:

 1. Lawati https://ambank.amonline.com.my
 2. Masukkan Username dan Password, klik Login.
 3. Selepas berjaya log masuk, pilih Pay & Transfer.
 4. Pilih Pay Loans/Financing.
 5. Pilih From Account.
 6. Pilih Fav Account untuk membayar akaun masing-masing.
 7. Masukkan maklumat seperti Amaun, No Contract/no plat dan lain-lain, klik Next.
 8. Click Confirm, untuk selesaikan pembayaran.

Cara Bayar Loan Kereta Ambank Guna Maybank2u

Baki di akaun AmBank habis? Jika Anda mempunyai duit di akaun Maybank2u, boleh guna cara di bawah ini untuk bayar ansuran kereta AmBank melalui Maybank2u.

 1. Lawati maybank2u.com.my
 2. Masukkan Username dan Password akaun Maybank2u Anda.
 3. Pilih Pay & Transfer.
 4. Pilih Transfer.
 5. Pada Transfer To pilih Other Accounts.
 6. Pilih New Payment.
 7. Pilih Bank Tujuan (contoh: AmBank).
 8. Masukkan Account Number.
 9. Masukkan Receipent’s Name (Anda boleh masukkan nama Bank, contoh AmBank).
 10. Transaction Type pilih Hire Purchase.
 11. Transfer Mode pilih Instant Transfer.
 12. Masukkan jumlah duit ansuran kereta yang mesti di bayar pada ruangan Transfer Amount.
 13. Receipent’s Reference (Anda boleh masukkan no plat kereta Anda).
 14. ilih Request TAC (SMS TAC/Secure TAC/Secure Verification), klik Request.
 15. Masukkan kod TAC, klik Confirm.
 16. Save resit atau receipt untuk rujukan Anda.

Cara Bayar Pinjaman Kereta AmBank via Public Bank

Selain guna Maybank2u, Anda juga boleh bayar loan kereta bank Maybank melalui Pbebank (Public Bank).

 1. lawati https://www.pbebank.com
 2. Klik Login > PBe
 3. Masukkan User ID dan Password, klik Next.
 4. Pilih Fund Transfer
 5. Pilih Other Bank Account
 6. Pilih Instant Transfer
 7. Pilih To Favourite Account atau To Other Account
 8. Pilih akaun From Account
 9. Pilih Beneficiary Bank (AmBank) dan isikan Beneficiary Account No (No. Akaun Contract)
 10. Pada Beneficiary Account, pilih Loan Payment
 11. Masukkan Recipient Reference
 12. Masukkan Jumlah Pembayaran, klik Accept.
 13. Klik Request PAC Now.
 14. Masukkan Kod PAC.
 15. Klik Confirm untuk selesaikan pembayaran.

Itulah senarai cara bayar loan kereta AmBank melalui ATM, online dan bank lain.